Teleskopsystemet från Alfing i Älmhult AB är tillverkat i stål som garanterar hög hållfasthet och stabilitet.

Konstruktionen består av svetsade moduler som fogas samman med genomgående bult.

Flera sektioner kan fogas samman och bilda en separat enhet.

Drivningen består av två drivhjul placerade under varje sektion. Elsystemet uppfyller kraven enligt EN 60204-1:2006.

Till varje enhet hör två handkontroller med ca 5 m lång sladd. Dessa kopplas in i vardera änden av teleskopsystemets framsida.

I syfte att uppnå god sikt och överblick vid in- respektive utkörning av teleskopsystemet krävs därför två av anläggningsägaren utsedda behöriga personer vid manövrering.

Vid manövrering aktiveras även en ljud- och ljussignal för att uppmärksamma omgivningen att teleskopsystemet är i rörelse.

Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därför till varje projekt.

Anpassning kan t ex göras till anslutande balkong bakom teleskopsystemet.