Försäljning
Kent Johansson
Tfn 0476-26800
Mobil 070-201 56 42
kent.johansson@alfing.se

Produktion
Magnus Olsson
Tfn 0476-26815
Mobil 072-732 68 15
Magnus.olsson@alfing.se

VD
Hans Johansson
Tfn 0476-268 01
Mobil 070-557 60 55
hans.johansson@alfing.se