Alfing har levererat en teleskopläktare till idrottshallen på Vallastadens skola.

Alfing har levererat en teleskopläktare till  idrottshallen på Vallastadens skola.

När teleskopläktaren är inkörd  kan man använda idrottshallen som en vanlig idrottshall och när teleskopsläktaren är utkörd blir det en aula plats för 367 sittande personer.

Vallastadens nya skola ska bli en skola med förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6, både grundskola och grundsärskola. Vallastadens skola kommer att vara en skola med moderna och stimulerande lärmiljöer och skolan kommer att ha ett nära samarbete med Linköpings universitet.

Alfing har levererat Stadion Comfort stolar till Gavlehov friidrotts- och sportarena.

Alfings Stadion Comfort läktarstol monterad på teleskopsläktaren

Alfing har levererat Stadion Comfort stolar till Gavlehov friidrotts- och sportarenan.

Stolarna är monterade på betonggradäng och på Alfings teleskopsläktare.

Friidrotts- och sportarenan innehåller både en friidrottshall, en större sporthall

för olika slags idrotter samt en mindre träningshall.

Sporthallen har cirka 2000 sittplatser och friidrottshallen har cirka 1000 åskådarplatser.

Alfings Stadion Comfort läktarstol samt teleskopsläktaren finns i stora Sporthallen.

 

Alfings Stadion Comfort läktarstol monterad på teleskopsläktaren