I sommar  kommer ni att hitta Alfings stolar  på Vallarna i Falkenberg.

Alfing har levererat  teleskopsläktarna till Brinova Karlskrona Arena