Teleskopläktare

Teleskopläktare används i sport-, konsert- och föreläsningssalar med flera för att snabbt och enkelt iordningsställa en åskådarläktare.

När läktaren inte används skjuter man enkelt ihop den och golvet kan användas för andra aktiviteter.

Läktaren, som anpassas för varje specifikt projekt, kan förses med bänkar eller stolar av olika utseende och utformning.

Läktaren manövreras manuellt eller med elektrisk drift. Läktarna finns för olika typer av inbyggnad och där kunden väljer färger, tyg, räcken med mera.

Läktarna uppfyller kraven enligt EN 13200-5 och 2006/42/EG.

Alfing har ett brett sortiment av teleskopläktare med olika användningsområde.